This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Hwre Mae Hi'n Wyliau!

  • £5.00
  • £0.00
  • ISBN: 9781845276188
  • Anni Llŷn
  • Cyhoeddi Mawrth 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x127 mm, 82 tudalen
Casgliad o farddoniaeth am wyliau a hamdden gan fardd plant presennol Cymru, Anni Llŷn, a beirdd plant y blynyddoedd a fu.

Gwybodaeth Bellach:
Casgliad o farddoniaeth gan fardd plant presennol Cymru, Anni Llŷn, a beirdd plant y blynyddoedd a fu. Efallai y cawn ni ddianc yn ein horiau hamdden a phan awn ar ein gwyliau. Cawn ddianc ir môr neur mynyddoedd; cawn ddianc ar donnau ac ar dobogan. Ond does dim dianc rhag y geiriau! Mae angen geiriau i gofio am y mwynhad ar hwyl ac ambell dro trwstan a doniol. A dyna gawn ni yn y cerddi hyn!