This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Trysor Garn Fadryn

  • £6.95
  • £0.00
  • Trysor Garn Fadryn
  • ISBN: 9781845278472
  • Anni Llŷn
  • Cyhoeddi: Ebrill 2022
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 76 tudalen

Mae Ceri wedi symud yn ôl i bentre Garn Fadryn ym Mhen Llŷn. Mae hi'n symud i hen d? ei nain i redeg Gwely a Brecwast. Addas i ddysgwyr Lefel Sylfaen.

Bywgraffiad Awdur:

Mae Anni Llŷn yn byw yng Ngarn Fadryn gyda'i g?r Tudur a'u plant. Mae hi'n gweithio fel awdur a chyflwynydd teledu. Mae hi wrth ei bodd yn gweithio gyda phlant a phobol ifanc. Hi oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2015 a 2017. Mae hi'n hoff iawn o ddweud straeon wrth ei phlant, yn hoff o ganu a chyfansoddi gyda'r gitâr ac yn hoff o dreulio amser yn ei chartref ym Mhen Ll?n.

Gwybodaeth Bellach:

Mae'r t? ger Mynydd y Garn. Aneirin ydy'r person cynta i ddod i aros yna. Ond mae rhywbeth yn rhyfedd amdano fo. Mae gynno fo obsesiwn gyda'r mynydd. Ar noson stormus mae Aneirin a Ceri yn dod o hyd i rywbeth arbennig. Yn fuan iawn mae'r heddlu yn chwilio am Aneirin ac yn chwilio am atebion.