This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Englynion Mynwentydd Gwlad Llyn a'r Cyffiniau

  • £16.50
  • £0.00
  • ISBN: 9781845275341
  • Gwyn Neale
  • Cyhoeddi Hydref 2015
  • Fformat: clawr meddal, 197x130mm, 510 tudalen

Casgliad o englynion ar feddfeini ym Mhenllyn sy\'n gyfraniad gwerthfawr i astudiaethau o hanes un o ardaloedd mwyaf gwledig gogledd Cymru ac yn adlewyrchiad i\'r profedigaethau a effeithiodd ar y gymdeithas o\'r ddeunawfed ganrif hyd heddiw.  Cynhwysir nodiadau bywgraffyddol i\'r englynwyr a thros 120 o ffotograffau lliw.

Bywgraffiad awdur:

Un o ganolbarth Lloegr yw Gwyn Neale ond roedd ei fam yn enedigol o Lŷn, ac felly mae nifer o\'i gyndadau yn gorwedd mewn mynwentydd megis Carnguwch, Llithfaen a Boduan.  Ar ôl dysgu yn Llanrwst am flynyddoedd, ymddeolodd i wlad Llŷn.