This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Adfer Ty'n Twll - Hanes Creu Cartref Eco-Gyfeillgar

  • £10.00
  • £0.00
  • Adfer Ty'n Twll - Hanes Creu Cartref Eco-Gyfeillgar
  • ISBN: 9781845278700
  • Haf Roberts
  • Cyhoeddi: Chwefror 2024
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm, 140 tudalen

Prynodd yr awdur y bwthyn tila yn Llangywer ar gyrion tref y Bala, ddeng mlynedd yn ôl, heb ddwr na chyfleusterau ar ei gyfer. Dyma hanes ei siwrnai i droir gragen yn gartref eco-gyfeillgar a chlyd.

Ceir disgrifiad o'r rhwystrau oedd yn ei hwynebu wrth adfer pob elfen yn ei thro, a'r frwydr i wireddu ei gweledigaeth werdd er gwaetha'r annibendod llwyr, unigrwydd ei sefyllfa a chostau cynyddol. Beth oedd yn cynnal y freuddwyd hon, a sut mae'r t? yn edrych erbyn heddiw?