This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Gwaddol

  • £8.99

Selling fast  - 8 left

  • Gwaddol
  • ISBN: 9781845279455
  • Rhian Cadwaladr
  • Cyhoeddi: Mehefin 2024
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 220 tudalen
Gan fod Myfi ar drothwy ei phen blwydd yn 80 oed mae ei phlant, Delyth a Robin, yn penderfynu trefnu parti syrpréis iddi. Ond sut mae gwneud hynny heb ffraeo, gan fod gwraig Robin yn mynnu rhoi ei phig i mewn, a merch Delyth wastad yn tynnu'n groes?
Bywgraffiad Awdur:
Mae Rhian Cadwaladr yn awdur pedair nofel (Fi Sy'n Cael y Ci, Môr a Mynydd, Plethu a Dathlu!), cyfrolau i blant (Nain Nain Nain a chyfres Ynyr yr Ysbryd) a dau lyfr coginio (Casa Cadwaladr a Casa Dolig). Pan nad yw'n ysgrifennu, mi ddewch o hyd iddi yn y gegin neu'n crwydro'r bryniau efo'i chamera.
Gwybodaeth Bellach:
Nofel am y gwead sy’n dal teulu ynghyd a’r cyfrinachau sy’n eu cadw ar wahân.
'Mae Rhian Cadwaladr yn ysgrifennu'n afaelgar ... mae ei chymeriadau a'i deilaog yn fywiog a chynnes.' – Gwenan Mared, Barn
‘Mam bach, cadwodd hon fi ar flaenau fy modiau o’r dudalen gyntaf!’ – Eirlys Wyn Jones, am Dathlu!