This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Dro ar ôl Tro

  • £5.99
  • £0.00
  • Dro ar ôl Tro
  • ISBN: 9781845277109
  • Judi Curtin
  • Cyhoeddi Mehefin 2019
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Dyma addasiad Eleri Huws o'r gyfrol gyntaf mewn cyfres newydd gan yr awdures boblogaidd o Iwerddon, Judi Curtin, oedd hefyd yn gyfrifol am gyfres Alys Drws Nesaf. Fel ei llyfrau eraill, mae pwyslais gryf ar berthnasau ffrindiau a theulu.

Gwybodaeth Bellach:
Mae bywyd yn ddigon cymhleth i Mali a Beth hyd yn oed cyn iddyn nhw gerdded drwy ddrws dirgel syn mynd â nhw i... ddydd Iau, 26 Gorffennaf 1984! All y merched ddim credu eu bod nhwn ôl mewn cyfnod lle roedd steil gwallt pawb mor ofnadwy, ar dechnoleg mor wael. Ond pan mae Beth yn sylweddoli y byddai ei mam, fu farw pan oedd hin ferch fach, yn fyw yn yr wyth degau, maen RHAID iddi geisio dod o hyd iddi...

A fydd y ddwy ferch yn llwyddo i ganfod ffordd drwy fyd rhyfedd ieuenctid eu rhieni, ac yn ôl adref eto a hynny heb help mapiau digidol ar y we?