This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Eliffant yn Eistedd ar Enfys

  • £6.50
  • £0.00
  • Eliffant yn Eistedd ar Enfys
  • ISBN: 9781845277130
  • Casia Wiliam
  • Cyhoeddi Medi 2019
  • Darluniwyd gan John Lund
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 94 tudalen
Dyma ABC yn llawn syniadau gan Casia Wiliam i ysgogi plant i fynd ati i ysgrifennu a chael blas ar bob math o gerddi!

Gwybodaeth Bellach:
Mae modd cael llawer o hwyl a sbri wrth farddoni - wyt tin hoffi barddoniaeth? Barddoniaeth syn gallu gwneud i ti chwerthin? Barddoniaeth am dy anifail anwes? Barddoniaeth syn llawn dychymyg a ffwlbri?! Dyma ABC yn llawn syniadau gan Casia Wiliam, yn dilyn ei chyfnod fel Bardd Plant Cymru 2017 2019, er mwyn iti fynd ati i ysgrifennu a chael blas ar bob math o gerddi!

Hefyd ceir nodiadau a chanllawiau syml yn y cefn yn llawn awgrymiadau a chynghorion i athrawon ar sut i fynd ati i arwain gweithgareddau barddoni yn y dosbarth.