This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Goron yn y Chwarel, Y

  • £6.99
  • £0.00
  • Goron yn y Chwarel, Y
  • ISBN: 9781845277079
  • Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Mai 2019
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Mae'r stori hon wedi'i gosod ym Mlaenau Ffestiniog yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn Lerpwl, mae'r bomiau'n chwalu adeiladau a theuluoedd ac mae'n rhaid i'r plant adael am loches mewn ardaloedd mwy diogel.

Gwybodaeth Bellach:
Ymysg yr ifaciwîs mae Sargar, bachgen a ymfudodd gyda'i deulu o'r Punjab i ardal Lerpwl. Mae'n canfod yn fuan nad yw ardal y chwareli yn rhydd o effeithiau rhyfel chwaith. Nac yn rhydd o ragfarnau yn ei erbyn oherwydd lliw ei groen. Ond nid plant yn unig sy'n cael eu cario i'w gwarchod i Ffestiniog. Pan ddaw rhai o drysorau Llundain i'w cadw yn un o'r chwareli, mae drysau hanes yn cael eu hailagor ...