This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Creating Cardiff - An Artist's Exploration of the Capital

  • £8.95
  • £0.00

  • ISBN: 9781845242961
  • Mary Traynor
  • Cyhoeddiad Mehefin 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 150x155 mm, 168 tudalen

Daeth Caerdydd yn ddinas ym 1905 a phrifddinas Cymru ym 1955. Mae ganddi gastell, adeiladau dinesig a pharcdiroedd helaeth, dociau, dwy eglwys gadeiriol, tair prifysgol, neuaddau cyngerdd a theatrau ac amgueddfeydd. Roedd stadiwm rygbi a chanolfan gelf newydd yn nodi'r mileniwm. Daeth Caerdydd yn ddinas ym 1905 a phrifddinas Cymru ym 1955. Mae ganddi gastell, adeiladau dinesig a pharcdiroedd helaeth, dociau, dwy eglwys gadeiriol, tair prifysgol, neuaddau cyngerdd a theatrau ac amgueddfeydd. Roedd stadiwm rygbi a chanolfan gelf newydd yn nodi'r mileniwm.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Mary Traynor yn arlunydd sydd â diddordeb byw mewn pynciau pensaernïol a hanesyddol. Mae hi wedi treulio oes yn recordio adeiladau Caerdydd, gyda llawer ohonyn nhw dan fygythiad ac wedi ymgyrchu i'w hachub. Mae'r holl ddelweddau yn y llyfr hwn wedi'u braslunio ar y safle. Yn anffodus, mae rhai wedi cael eu dymchwel dros y blynyddoedd. Mae'r llyfr hwn yn dod â'r cof amdanynt yn ôl yn fyw yng nghwmni ei delweddau heddiw o'r brifddinas.
Gwybodaeth Bellach:
Mae'n anodd credu mai dim ond rhyw gant a thrigain mlynedd yn ôl nad oedd y ddinas fywiog hon lawer yn fwy na thref farchnad maint canolig.