This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Gwynt Braf, Y

  • £8.00
  • £0.00
  • Gwynt Braf, Y
  • ISBN: 9781845278038
  • Gwyn Parry
  • Cyhoeddi: Medi 2021
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 184 tudalen

Dilyniant o straeon atgofus yn cynnig portread cynnes o berthynas unigryw rhwng mam a mab dros ugain mlynedd ac o gymdeithas wledig ar Ynys Môn sy'n prysur ddiflannu.

Gwybodaeth Bellach:

Mae Gwyn wedi symud o Fôn i Ddulyn ar gyfer ei waith ers blynyddoedd bellach, gan ddychwelyd bob hyn a hyn i weld ei fam oedrannus, ond pan ddechreua ei hiechyd waethygu, mae ei ymweliadau yn dod yn fwy mynych. Wrth iddo fynd â'i fam am dro yn y car o amgylch arfordir yr ynys, mae hi'n hel atgofion am ei bywyd: pob traeth a phentref a llwybr yn ysgogi stori, ac yn ei hatgoffa o'r rhai a gollwyd ar hyd y blynyddoedd.