This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Plygain Olaf, Y

  • £9.00
  • £0.00
  • Plygain Olaf, Y Myfanwy Alexander
  • ISBN: 9781845276102
  • Cyhoeddi Hydref 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x127 mm, 392 tudalen
A hithau ar drothwy'r Nadolig, mae'r Arolygydd Daf Dafis yn edrych ymlaen at ymlacio yng nghwmni ei deulu bach. Ond pan gaiff academydd blaenllaw ei lofruddio yn un o wasanaethau Plygain cynta'r tymor, mae'r gobaith hwnnw yn prysur ddiflannu.

Tabl Cynnwys:
Mae sawl un ar ei ennill yn dilyn marwolaeth ddisymwth Illtyd Astley, gan gynnwys ei wraig, ei gyn-wraig a'i ferch, a phan ddaw ei gysylltiad ag un o gyfarwyddwyr ffilm mwyaf blaenllaw Hollywood i'r amlwg, dechreua Daf sylweddoli nad oes ganddo obaith o orffen ei siopa Dolig...

Bywgraffiad Awdur:
Magwyd Myfanwy Alexander yng Nghefn Coch yn Sir Drefaldwyn, ac ar ôl byw ym mhob cornel o Brydain dychwelodd i fagu chwech o ferched mewn t? to gwellt ger Llanfair Caereinion. Fel sgwennwr a darlledwr mae wedi cyfrannu i sawl rhaglen radio a theledu, gan gynnwys nifer o raglenni comedi a dychan. Enillodd wobr Sony am y gyfres gomedi The LL Files i Radio Wales yn 1999. Hi yw hanner tîm Cymru ar y Round Britain Quiz ar Radio 4. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, A Oes Heddwas? yn 2015 a Pwnc Llosg yn 2016. Cafodd A Oes Heddwas? ei chyfieithu ir Saesneg yn haf 2017 dan y teitl Bloody Eisteddfod.