This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Meirioli

  • £8.00
  • £0.00
  • Siôn Aled
  • ISBN: 9781845276621
  • Cyhoeddi Awst 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm
Ymron ddeugain mlynedd yn ôl, cyhoeddodd Siôn Aled ei gyfrol gyntaf, Dagrau Rhew, yn un o giwed 'beirdd answyddogol' y Lolfa. Yn y rhagair i'r gyfrol honno, mae'n esbonio'r teitl trwy gyfeirio at farddoniaeth yn 'rhewi' profiadau mewn geiriau.

Gwybodaeth Bellach:
Sylweddolodd bellach nad oes rhewi parhaus ar brofiad, ystyr na theimlad, mewn barddoniaeth nar un cyfrwng arall. 'Mae fy nagrau rhew wedi meirioli,' meddai. Cyfansoddwyd y cyfan or cerddi hyn or flwyddyn 2000 ymlaen, ac feu gosodir, fwy neu lai, yn nhrefn eu cyfansoddi.