This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Twm Tomato a'r Belen Felen

  • £4.99
  • £4.99
  • ISBN: 9781845274443
  • Mal Humphreys
  • Cyhoeddi Medi 2013 
  • Darluniwyd gan Mal Humphreys
  • Fformat: Clawr Caled, 180x180 mm, 12 tudalen
  • Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)
Mae Twm Tomato yn chwarae\'n braf ar lan y môr pan mae\'n gweld pelen felen yn y môr. Rhaid iddo ei dal, gyda help y morlo. Ond pelen go wahanol ydi hon! Yn cynnwys testun Saesneg er mwyn helpu oedolion di-Gymraeg neu dysgwyr o oedolion i fwynhau\'r stori gyda\'u plant.

Twm Tomato is playing happily at the seaside when he sees a yellow ball in the sea. He has to catch it, the the seal\'s help. But this is a very different kind of ball! Read the story from beginning to end and when you see the arrow, turn the book upside down and read the rest of the story from the back to the front. Bilingual.