This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Castell ar y Dŵr, Y

  • £8.50
  • £0.00
  • Castell ar y Dŵr, Y
  • ISBN: 9781845279233
  • Rebecca Thomas
  • Cyhoeddi: Gorffennaf 2023
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 300 tudalen

'Fe wna i adeiladu castell yma i ti, i dy gadw'n ddiogel am byth.' Teyrnas beryglus yw Brycheiniog y ddegfed ganrif mor beryglus fel bod rhaid cuddio chwaer y brenin o'r golwg. Nid yw Elwedd wedi cael gadael y castell ar y dŵr am ddeuddeng mlynedd. Ar yr ynys, mae'n ddiogel.

Bywgraffiad Awdur:

Daw Rebecca Thomas o Gaerdydd yn wreiddiol. Wedi treulio cyfnodau yn astudio a gweithio ym Mhrifysgolion Caer-grawnt a Bangor, mae bellach yn ymchwilydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Hanes, diwylliant a llenyddiaeth y Gymru ganoloesol yw ei harbenigedd. Y Castell ar y Dŵr yw hail nofel.

Gwybodaeth Bellach:

Ond mae gan bawb gyfrinachau. Mae pawb yn dweud celwydd. A gydag un ymwelydd annisgwyl, mae bywyd tawel a threfnus Elwedd yn newid am byth. Wrth geisio darganfod y gwir am y castell ar y dŵr, daw Elwedd i ganol brwydr am Frycheiniog gyfan.