This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Ferch o Aur, Y

  • £8.50
  • £0.00
  • Ferch o Aur, Y
  • ISBN: 9781845278823
  • Gareth Evans
  • Cyhoeddi: Rhagfyr 2022
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x127 mm, 326 tudalen

Mae Ina ac Ebba bellach ill dwy yn rhan o deulu Caradog ac Eleri, a'u plant Macsen a Gwennan. Byth ers i Ebba ddarganfod carreg gydag aur ynddi mae rhai o ddynion y gaer wedi bod yn chwilio'n ddyfal am wythïen. A chyn pen dim, deuir o hyd i wythïen addawol ... nid o aur, ond o haearn.

Gwybodaeth Bellach:

Aiff y neges yn ôl i'r famwlad, a gyda dyfodiad mwynwyr mentrus i Frythonia, daw helbul ac antur yn ogystal. Nofel hanesyddol wedi'i lleoli yn merw'r 6ed ganrif, yn ddilyniant i'r nofel ar gyfer yr arddegau ifanc, Y Pibgorn Hud.