This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Gêm, Y

  • £5.99
  • £0.00
  • ISBN: 9781845274962
  • Gareth F. Williams
  • Cyhoeddi Tachwedd 2014
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm
Nofel hanesyddol ar gyfer plant cynradd h?n a phobol ifanc am ddau ffrind o Gymru a drodd yn ddau elyn ar gaeau pêl-droed eu hardal. Pan ddaeth y Rhyfel Mawr yn 1914, fe gymerodd un gêm bêl-droed arbennig yn erbyn gelynion go iawn - sef yr Almaenwyr - i\'r ddau sylweddoli pa mor werthfawr yw cyfeillgarwch mewn gwirionedd.

Gwybodaeth Bellach:
Mae hon yn stori rymus syn adrodd hanes Alun y Gelli a Tecwyn T?r Nant yn hogiau ac yn filwyr yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn rhan gyntaf y nofel, cawn glywed am ddirgelwch yr hen d?. Flynyddoedd yn ddiweddarach, mae Alun yn dal i deimlo arswyd y lle hwnnw. Beth ddigwyddodd rhwng y ddau ffrind ifanc yn Yr Hen D? flynyddoedd maith yn ôl?
Mae gemau pêl-droed pentrefir cwm yn gefndir ir stori. Felly hefyd, y gêm bêl-droed a chwaraewyd ar ddiwrnod Nadolig 1914 pan gafwyd heddwch undydd rhwng milwyr dwy fyddin a oedd i fod yn elynion iw gilydd.
Flynyddoedd yn ddiweddarach, mae cysgodion erchyll y rhyfel yn dal i boeni Alun. Gwelwn fod cyfeillgarwch, aberth a chariad hefyd dan gwmwl rhyfel. Cwmwl rhy drwchus o lawer i hyd yn oed gêm bêl-droed gyfeillgar rhwng dau elyn

Bywgraffiad Awdur:
Enillodd Gareth F Williams wobr Tir Na n-Og am
Cwmwl dros y Cwm nofel gyda thrychineb
Senghennydd 1913 yn gefndir iddi.