This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Morgan y Morgrugyn a Melysion Moes Mwy

  • £3.00
  • £4.99
  • ISBN: 9781845275150
  • Dafydd Llewelyn
  • Cyhoeddi Mawrth 2016
  • Darluniwyd gan Hannah Doyle
  • Fformat: clawr meddal, 198x130mm

Cyfres newydd sbon o \'Straeon denu darllen\'.  Wedi eu hanelu at blant 6+, dyma ddwy stori ffraeth a difyr sy\'n cynnwys sefyllfaeodd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu â nhw.  Lluniau du a gwyn hwyliog gan Hannah Doyle.

Bywgraffiad awdur:

Awdur nofelau a dramâu ar gyfer oedolion a phlant ifanc.  Bu\'n gwneud gwaith ymchwil a dysgu cyn cael ei benodi\'n Olygydd Sgriptiau \'Pobol y Cwm\' o fewn y BBC.  Enilliodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Dyffryn Nanlle 1990, daeth yn fuddugol yng ngystadlaeth y Ddrama Hir yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llandeilo yn 1996, a blwyddyn yn ddiweddarach enilliodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Môn.