This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Pawen Lawen!

  • £5.00
  • £0.00
  • Pawen Lawen!
  • ISBN: 9781845276478
  • Casia Wiliam
  • Cyhoeddi Hydref 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Casgliad o farddoniaeth am fyd natur gan fardd plant presennol Cymru, Casia Wiliam a beirdd plant y blynyddoedd a fu.

Gwybodaeth Bellach:
"Ers imi ddechrau ar fy ngwaith fel Bardd Plant Cymru rydw i wedi holi plant mewn sawl ysgol pa thema fydden nhw'n ei ddewis ar gyfer casgliad o gerddi, a dro ar ôl tro mae'r plant yn dweud 'Byd Natur', felly, rydw i wedi gwrando! Mae'r gyfrol hon yn llawn cerddi gwych am anifeiliaid slei, dail direidus, anturiaethau anhygoel allan yn yr awyr agored a llawer mwy. Digon i wneud i chi daflu'r llyfr trwy'r ffenest a chychwyn allan am antur eich hun ... Gobeithio!" Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru