This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Pedwar Pwdl Pinc a'r Tei yn yr Inc

  • £6.50
  • £0.00
  • ISBN: 9780863815294
  • Awdur: Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Chwefror 1999
  • Darluniwyd gan Siôn Morris
  • Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Meddal, 124 tudalen

Llawlyfr hwyliog o ymarferiadau wedi eu cynllunio er mwyn cynorthwyo athrawon sy'n dymuno cyflwyno barddoniaeth a'r grefft o fwynhau a thrin geiriau yn yr ystafell ddosbarth.