This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Sach Gysgu yn Llawn o Greision

  • £7.00
  • £0.00
  • ISBN: 9780863816260
  • Cyhoeddi Medi 2000
  • Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd
  • Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 2/3
  • Fformat: Clawr Meddal, A4, 80 tudalen

Denu Plant at Farddoniaeth: Cerddi ac Ymarferion Cyfrol 2.

Ail gyfrol fywiog ei harddull sy'n anelu at ddenu plant i fwynhau a chreu barddoniaeth gan Fardd Plant cyntaf Cymru, yn cynnwys adrannau penodol ar themâu a mesurau gwahanol, ymarferion ysgrifennu a chyfweliadau gyda Mihangel Morgan ac Elinor Wyn Reynolds. Dros 50 o ddarluniau pin-ac-inc a 2 ffotograff du-a-gwyn.