This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Trwy Ddyddiau Gwydr

  • £7.50
  • £0.00
  • ISBN: 9781845273767
  • Siân Northey
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2013 
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 96 tudalen
Cyfrol gyntaf o gerddi synhwyrus a thelynegol gan y llenor amryddawn Siân Northey, a gyhoeddodd sawl cyfrol o ffuglen ar gyfer oedolion a phlant. Ei nofel ddiweddaraf ar gyfer oedolion oedd Yn y Tŷ Hwn (Gomer, 2011).

Bywgraffiad Awdur:
Mae’n aelod o dîm Talwrn y Tywysogion ac wedi ennill Coron Eisteddfod Llanbedr Pont Steffan a chadeiriau Gŵyl Fawr Aberteifi ac Eisteddfod Pontrhyd.