This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Straeon Harri Bach

  • £7.50
  • £0.00

ISBN: 9781845273460
Cyhoeddi Hydref 2011
Golygwyd gan Arthur Thomas
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm

Disgrifiad Gwales
Cafodd Henry Jones, neu Harri Bach, ei fagu yng Nghricieth, ac yno y mae wedi treulio y rhan helaethaf o\'i fywyd, a\'i fys mewn sawl briwas! Ar hyd y blynyddoedd, gwisgodd sawl cap - adeiladwr, ymgymerwr, cynghorydd a ffermwr - ond rhoddodd ei fryd ar gael hwylio\'r byd. Yn y gyfrol ddifyr hon cawn rannu ei anturiaethau, profi ei hiwmor ffraeth a chyfarfod â llu o gymeriadau lliwgar.

Gwybodaeth Bellach:
Gwireddwyd ei freuddwyd, ac wedi prentisio’n saer, cafodd y llanc a fu’n gwerthu madarch a rhwyfo fisitors o amgylch Bae Ceredigion gwydro’r moroedd mawr cyn dychwelyd i sefydlu un o gwmnïau adeiladu mwyaf Llŷn ac Eifionydd.