This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Tydi'r Sgwâr Ddim Digon Mawr - Hynt a Helynt y Sesiwn Fawr 1992-2022

  • £15.00
  • £0.00
  • Tydi'r Sgwâr Ddim Digon Mawr - Hynt a Helynt y Sesiwn Fawr 1992-2022
  • ISBN: 9781845278687
  • Ywain Myfyr
  • Cyhoeddi: Gorffennaf 2022
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm, 128 tudalen

Cyfrol i ddathlu pen-blwydd y Sesiwn Fawr yn 30 oed gan Ywain Myfyr a'r criw. 'Bu cannoedd o grwpiau yn y Sesiwn Fawr. Sesiwn Fawr y sgwâr ar hwyl. Sesiwn Fawr y marian a'r miri, Sesiwn Fawr y ganolfan hamdden, Neuadd Idris a'r Clwb Rygbi, a Sesiwn Fawr cefn y Ship. Gwirioni ar grwpiau enwog ac anenwog, grwpiau o safon ac fel arall.'

Gwybodaeth Bellach:

'Pan sefydlwyd Cwmni Sesiwn Fawr Dolgellau gofynnwyd i ni beth roeddem yn ystyried oedd ein hamcanion. Fe nodwyd dwy, sef hybu'r iaith Gymraeg a hybu'r diwylliant gwerin yn ardal Dolgellau. Rwy'n gobeithio ein bod wedi bod yn driw i'n hamcanion ...'