This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Drws Du yn Nhonypandy

  • £7.99
  • £0.00
  • Drws Du yn Nhonypandy
  • ISBN: 9781845277307
  • Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Mehefin 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 244 tudalen

Nofel am deuluoedd y glo, Cwm Rhondda. Yn y nofel hon, cawn hanes teulu'r Lewis, teulu o lowyr yn y cwm. Y flwyddyn yw 1910, cyfnod cythryblus ym mrwydr y glowyr i sicrhau cyflog ac amodau teg yn y gwaith. Mae'r helyntion yn ffrwydro o'r pwll glo i dref ifanc a bywiog Tonypandy.

Gwybodaeth Bellach: Ar un adeg, roedd llongau a rheilffyrdd y byd yn gweiddi am lo di-fwg i gynhyrchu stêm ac roedd digonedd o hwnnw yng Nghwm Rhondda or safon gorau yn y byd. Agorwyd degau o byllau glo. Llifodd y gweithwyr ir cwm. Crewyd cyfoeth mawr ... ond nid i bawb.

Down i adnabod teulu o Eidalwyr syn cadw caffi ar y stryd fawr. Maer angen am arian at fyw wedi taflu pobl o sawl cefndir at ei gilydd, syn arwain at gyfeillgarwch a gwrthdaro ...