This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

123 Byd Natur

  • £5.95
  • 123 Byd Natur
  • ISBN: 9781845276485
  • Luned Aaron
  • Cyhoeddi Medi 2018
  • Fformat: Clawr Caled, 217x214 mm, 44 tudalen
Mae saith lliw yn yr enfys. Ond yng nghist ei thrysor mae lliwiau lu. Faint o liwiau wyt ti'n adnabod? Tyrd i adnabod lliwiau drwy luniau hardd y gyfrol hon. Yna, bydd yn barod i fynd am dro lliwgar gyda Mam neu Dad. Dyma gyfrol wreiddiol sy'n cyflwyno lliwiau i blant ifanc.

Bywgraffiad Awdur:
Daw Luned Aaron yn wreiddiol o Fangor. Bellach, mae hin byw yng Nghaerdydd gydai g?r ai dwy ferch fach. Maen arddangos yn gyson mewn orielau ar hyd a lled y wlad, gan gynnwys Oriel Kooywood yng Nghaerdydd ac Oriel Tonnau ac Oriel Plas Glyn-y-Weddw yn y gogledd.

Gwybodaeth Bellach:
Dilyniant i gyfrolau hardd ABC Byd Natur a Lliwiau Byd Natur Gwasg Carreg Gwalch a fydd yn cyflwyno rhifau i blant mân.

Gwobrau
Enillodd y gyfrol ABC Byd Natur gan Luned Aaron, Wobr Tir na n-Og 2017.