This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Golau Trwy Gwmwl

  • £9.00
  • £0.00
  • Golau trwy Gwmwl
  • ISBN: 9781845277239
  • John Emyr
  • Cyhoeddi Hydref 2019
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Dwsin o storïau sy'n amrywio o ran hyd a thema a phob un yn dangos gafael gadarn yr awdur ar ei grefft. Mewn Cymraeg naturiol a chyhyrog, rhoddir cip ar brofiadau'r cymeriadau ym mwrlwm ein byd cyfoes sy'n cynnwys Cymru ac Ewrop, Belfast a Brexit, y dwys a'r digri.

Bywgraffiad Awdur:
Brodor o bentref Trefor, Gwynedd, yw John Emyr syn byw erbyn hyn yn Radur, Caerdydd. Gweithiodd ym myd addysg a gwleidyddiaeth. Maen briod â Gwen, yn dad i Gerallt a Luned ac yn daid i chwech o wyrion.

Gwybodaeth Bellach:
'Dyma lenor aeddfed a hunanfeddiannol a chanddo reolaeth sicr ar ei fater. Yr Athro Gerwyn Williams 'Awdur sy'n ymfalchïo yn ei grefft a'i gyfrwng.'
Meinir Pierce Jones