This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Mwy o Helynt

  • £8.00
  • £0.00
  • Mwy o Helynt
  • ISBN: 9781845279189
  • Rebecca Roberts
  • Cyhoeddi: Ebrill 2023
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 180 tudalen

Mae Rachel Ross wedi llwyddo i greu bywyd newydd gyda'i mam a'i chwaer, a setlo mewn ysgol newydd. Mae hi'n dechrau dod i adnabod Tony, ei thad go iawn, hefyd. Ond wrth i Jason, y dyn a'i magodd, baratoi i gael ei ryddhau or carchar, a oes ganddi le i boeni? Dilyniant i #Helynt, a enillodd wobrau Llyfr y Flwyddyn a Tir na n-Og yn 2021.

Bywgraffiad Awdur:

Mae Rebecca Roberts yn gweithio fel cyfieithydd, a chyhoeddodd ei nofel gyntaf yn 2019. Ymddangosodd #Helynt, ei nofel gyntaf i bobl ifanc, yn 2020, a Curiad Gwag yn 2022. Mae'n byw ym Mhrestatyn gyda'i g?r a'i dau blentyn.

Gwybodaeth Bellach:

Dilyniant i #Helynt, a enillodd wobrau Llyfr y Flwyddyn a Tir na n-Og yn 2021. "Dyma nofel ffraeth a chyfoes sy'n berthnasol iawn heddiw." Morgan Dafydd, Sôn am Lyfra, am #Helynt Themâu yn y nofel hon:

Trais yn y cartref / Iechyd meddwl/ Hunanddelwedd / Meithrin perthynas amhriodol (grooming) / Hunanhyder. YN CYNNWYS IAITH GREF