This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti?

  • £6.50
  • £0.00
  • Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti?
  • ISBN: 9781845276966
  • Eirlys Wyn Jones
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2019
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Pwy ydw i? Delyth Ty Capel; Delyth, chwaer Enfys; Delyth gwraig Lloyd Penbryniau; Delyth, mam Huw a Llinos. Mae Delyth wedi cyrraedd ei chanol oed heb unwaith roi ei hun yn gyntaf. Wnaeth hi erioed ddewis cwrs ei bywyd - dim ond dewis priodi ffermwr cyn syrthio i rigol byw a magu plant.

Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Eirlys Jones ei magu ar y ffin rhwng Ll?n ac Eifionydd. Bu hi ai g?r yn ffermio yng nghartref y teulu yn Chwilog nes iddynt ymddeol yn 2017, a dim ond bryd hynny y bu iddi droi at ysgrifennu. Mentrodd anfon y nofel hon (gydag anogaeth ei g?r) i gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2018.

Gwybodaeth Bellach:
Mae Delyth wedi cyrraedd ei chanol oed heb unwaith roi ei hun yn gyntaf. Wnaeth hi erioed ddewis cwrs ei bywyd - dim ond dewis priodi ffermwr cyn syrthio i rigol byw a magu plant. Ond yn dilyn ffrae gydai chwaer maen gwneud penderfyniad fydd yn newid ei bywyd am byth ... ac yn ei harwain at gyfrinachaur gorffennol.

Cafodd y nofel hon ganmoliaeth yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Caerdydd, 2018. Er mor syml ywr stori, eto ceir dyfnder iddi a diffuantrwydd
Meinir Pierce Jones

Prif gymeriad diddorol mewn sefyllfa gymdeithasol gyfoes, gredadwy
Gareth Miles