This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Tynnu

  • £7.50
  • £0.00
  • Tynnu
  • ISBN: 9781845278410
  • Aled Jones Williams
  • Cyhoeddi: Medi 2021
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 100 tudalen

Storïau byrion wediu lleoli ym Mlaenau Seiont ar cyffiniau, gan lenor gwreiddiol cyfoes.

Gwybodaeth Bellach:

Pa mor fyr yw stori fer? Efallai mai hwnnw oedd fy nghwestiwn yn Ionawr 2021 ar pla yn ei anterth drachefn pan benderfynais roi cynnig ar ysgrifennu storïau byrion byr; rhywbeth yr oeddwn wedi dyheu am ei wneud ers tro byd.

Ond cofier nad ymateb ir pla ydynt o gwbl: yr amod oedd dim mwy nag awr ballu i greu pob un, er y caniateid gan bwy? newidiadau bychain ond dim byd sylweddol wedi hynny. Ar y cyfan, mwy neu lai, cedwais at hynny. Feu hysgrifennwyd yn ddyddiol gydol Ionawr ac i mewn i Chwefror. Pan oedd y pla ei hun yn gwthio pawb ir hanfodol, ir byr mewn geiriau eraill Aled, 2021