This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Cerddi Moeldrehaearn - Cerddi John Ellis Lewis

  • £6.50
  • £0.00
  • ISBN: 9781845275891
  • Steffan ab Owain
  • Cyhoeddi Mehefin 2016
  • Fformat: clawr meddal, 210x148mm

Roedd John Ellis Lewis wedi bod yn barddoni ers blynyddoedd, ac yng nghefn gwlad Maldwyn roedd yna hen, hen draddodiad o ysgrifennu cerddi troeon trwstan, gyda phobl fel Iago Erfyl a Pierce Roberts yn rhoi lle anrhydeddus yn eu colofnau Cymraeg yn y County Times a\'r Montgomeryshire Express i benillion o\'r fath.