This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Ar Fôr Tymhestlog Elin Haf

  • £7.50
  • £0.00
  • ISBN: 9781845273088
  • Cyhoeddi Hydref 2010
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm

Disgrifiad Gwales
Beth wnaeth ysbrydoli merch ffarm o ardal y Bala, heb ddim profiad o fod allan ar y môr, i rwyfo ar draws dau gefnfor? Dilyn breuddwyd wnaeth Elin Haf, breuddwyd a wnaeth fygwth troi'n hunllef. Hanes merch yn wynebu moroedd tymhestlog geir yma. Mae ei bywyd personol yr un mor stormus. Ond yn y ddau achos, llwydda i gyrraedd glan.

Gwybodaeth Bellach:
Anodd credu nad nofel yw Ar Fôr Tymhestlog. Ond na, mae gwirionedd a gonestrwydd yn disgleirio drwy’r gyfrol hon fel haul ar wyneb heli. Dyma gyfrol i godi calon ac i adfer ffydd yn y natur ddynol.

Cafodd Elin ei henwebu ar gyfer Gwobr Ysbrydoli Cymru yn ddiweddar. Mae hanes ei bywyd ifanc yn llawn o wynebu pob her, a thaclo pob rhwystr ac anhawster – hynny ar gefnforoedd mawr y byd, yn ogystal â meysydd eraill.