This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Carafanio Dros Gymru

  • £6.95
  • £0.00
  • Carafanio dros Gymru
  • ISBN: 9781845276393
  • Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm
Efeilliaid 11 oed ydi Gruff a Gwen. Does dim yn fwy o hwyl ganddyn nhw na mynd ar wyliau yng ngharafán y teulu - ac mae'r garafán ei hun yn dipyn o gymeriad hefyd!

Gwybodaeth Bellach:
Mae Nain a Taid Llanberis a Mam-gu a Thad-cu Nantgaredig eisiau clywed hanes y gwyliau i gyd wrth gwrs. Penderfynodd yr efeilliaid fod creu blog yn rhatach na phrynu a phostio degau o gardiau post o bob cwr o Gymru ac o wledydd difyr ar hyd a lled Ewrop. Dyma anturiaethaur teulu felly, wediu rhannu gydau Mêts i gyd ac mae hynny yn dy gynnwys di bellach, wrth gwrs. Fel gyda phob gwyliau arall yn y byd, mae llawer o bethau rhyfedd yn digwydd ir teulu bach yma, a llawer o bethau yn mynd oi le...