This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Ci Hyll a Llyffant Llithrig (Cyfres Gwalch Balch 10)

  • £4.25
  • £0.00
  • ISBN: 9781845272197
  • Awdur: Rose Impey
  • Cyhoeddi Mai 2009
  • Addaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.
  • Addas i oed 7-9.
  • Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 64 tudalen

Dwy stori werin i gynorthwyo plant sy'n dechrau cael blas ar ddarllen ar eu pennau eu hunain - un am gi hyll, caredig, sef 'Yr Hen Sglyfaeth Hyll, Blewog', a'r llall, 'Yr Eneth a'r Llyffant', am lyffant sy'n troi'n dywysog.

Beth petai’n rhaid i ti briodi hen gi hyll, blewog? Dyna beth bu’n rhaid i’r ferch druan ei wneud yn stori Yr Hen Sglyfaeth Hyll, Blewog.

A gorfod cario dwr mewn gogor oedd tasg y ferch yn stori Yr Eneth a’r Llyffant! Ac mae disgwyl iddi roi cusan i lyffant, llithrig, llysnafeddog hefyd!