This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Darogan

  • £8.50
  • £0.00
  • Darogan
  • Siân Llywelyn
  • ISBN: 9781845278625
  • Cyhoeddi: Tachwedd 2022
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 200 tudalen

Mewn lleoliad anhysbys yn Nolgellau mae pencadlys DAROGAN: asiantaeth gudd sy'n ymchwilio i ddigwyddiadau anesboniadwy a goruwchnaturiol. Wrth i Beca a Taran Fôn gydweithio i geisio datrys sawl dirgelwch, maent yn cael eu tynnu'n ôl i orffennol dyrys Cymru, ac yn darganfod nad o'r tu allan yn unig mae'r bygythiad.

Bywgraffiad Awdur:

Magwyd Siân Llywelyn ym Mhenrhyndeudraeth, ac yno maen byw o hyd. Yn dilyn pymtheng mlynedd fel athrawes Gymraeg yn Ysgol Ardudwy ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin, mae Siân bellach yn dilyn cwrs doethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Bangor.

Pan nad ywn sgwennu maen treulioi hamser hamdden yn cerdded, meddwi ar hanes y Celtiaid, a gweithio yn ei chymuned.

Cyhoeddodd ei nofel gyntaf, Drychwll, yn 2020.