This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Drychwll

  • £8.00
  • £0.00
  • Drychwll
  • Siân Llywelyn
  • ISBN: 9781845277437
  • Cyhoeddi Mehefin 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 160 tudalen

Pan gaiff Mabli Fychan, newyddiadurwraig ifanc, dlos a hyderus, ei gyrru ar drywydd stori gan olygydd y Chronicle, does ganddi ddim syniad y bydd ei bywyd yn cael ei droi ben i waered.

Tabl Cynnwys: Wrth iddi ymchwilio i ddiflaniad hanesydd lleol caiff ei thynnu i sefyllfa afreal arallfydol ... a dim ond un person all ei rhyddhau oi hunllef.

Bywgraffiad Awdur: Magwyd Siân Llywelyn ym Mhenrhyndeudraeth a chafodd ei haddysg yn Ysgol Fabanod Morfa Nefyn, ysgol gynradd Nefyn, Ysgol Uwchradd Ardudwy a Choleg Meirion Dwyfor.

Astudiodd am radd ar y cyd mewn Cymraeg a Cherddoriaeth, ac aeth ymlaen i ddilyn M.A mewn sgwennu creadigol. Ei swydd broffesiynol gyntaf oedd athrawes Cymraeg a Saesneg yn Ysgol Ardudwy, cyn iddi symud i Lanfyllin yn 2010 yn arweinydd adran ail iaith yr ysgol honno. Rhoddodd y gorau i ddysgu ddiwedd y llynedd, ac maen gobeithio dilyn cwrs doethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor eleni, a dychwelyd i Drer Cocos ai milltir sgwâr.

Sgwennu yw ei phrif ddiddordeb, ac mae wedi dod yn fuddugol mewn cystadlaethau amrywiol yn Eisteddfodau Powys a Môn. Mae hefyd yn hoffi cerdded, meddwi ar hanes Cymru, teithio, coginio, darllen, garddio a photshan efo meddyginiaethau naturiol. Pan fydd yn cael amser i wylior teledu ei hoff ffuglenni ydi ffantasi, arswyd , ditectif a chomedi, ond yn ôl Siân, weithiau does dim i guro rhaglen ddogfen dda.