This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Goeden Hud, Y

  • £7.95
  • £0.00
  • Goeden Hud, Y - Ysbrydoliaeth gan Luniau Plant yn Ystod y Cyfnod o Ynysu Adref
  • ISBN: 9781845277703
  • Sioned Erin Hughes
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 260x211 mm, 90 tudalen

Dyma gasgliad o straeon a cherddi sy'n ymateb i luniau plant Cymru yn ystod y cyfnod o ynysu adref. Mae yna groeso mawr i bob plentyn ymuno gyda hynt a helynt y cymeriadau, felly os ydych chi'n ysu am antur, dyma'r llyfr i chi.

Gwybodaeth Bellach: Cawn ein gwahodd i fyd y deinosoriaid, awn ar daith gyda Bob y Wenynen a rhannu picnic â Llywarch y Llwynog. Mae yma greaduriaid o bob lliw a llun - yn fochyn sioe, yn gath ryfeddol ac yn gi bach ffyddlon! A chewch ddigon o gyfle i ymlacio hefyd boed hynny ar faes carafanio'r Eisteddfod neu ar draeth Ty Coch.