This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Fel Edefyn Gwe

  • £8.50
  • £0.00
  • Fel Edefyn Gwe
  • ISBN: 9781845276539
  • Siân Rees
  • Cyhoeddi Mai 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 232 tudalen
Dyddiau ysgol... dyddiau gorau bywyd? Wrth deithio i fyny'r A470 i aduniad ysgol, tydi Megan ddim yn siwr iawn beth i'w ddisgwyl. A ffrindiau bore oes bellach ond yn ddieithriaid sy'n rhannu rhai o'r un atgofion, oni fyddai'n well iddi droi yn ôl am Gaerdydd? Ond ar y llaw arall, mae'n ysu i glywed mwy am amgylchiadau marwolaeth un o'i chyn-athrawon

Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Sian Rees ei magu yn y Rhyl ac mae bellach wedi ymgartrefu ger Conwy. Yn fam i dri ac yn gyn-athrawes, maen mwynhau ysgrifennu, garddio a theithio. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, Hafan Deg, yn 2015.