This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Anfonaf Eiriau (Atgofion Drwy Ganeuon)

  • £8.00
  • £0.00
  • Anfonaf Eiriau
  • ISBN: 9781845278540
  • Hywel Gwynfryn
  • Cyhoeddi: Gorffennaf 2022
  • Fformat: Clawr Meddal, 199x128 mm, 92 tudalen

O flynyddoedd cynnar yr Ysgol Uwchradd, tan gyfnod diweddar gofidus Covid, mae'r caneuon yn y gyfrol hon yn rhychwantu saithdeg mlynedd ac yn codi cwr y llen ar fy mywyd personol a chreadigol. I fod yn fanwl gywir, nid caneuon sydd yn y gyfrol. Mae ar eiriau angen alaw i'w troi yn gân. Felly gobeithio y byddwch chi'n mwynhau'r geiriau ac yn clywed y gân yr un pryd.

Gwybodaeth Bellach:

Tair ffaith am Hywel...

1. Tad balch i saith o blant Ceri, Branwen, Owain, Huw, Sion, Tomos ac Anya, heb anghofior wyresau - Lilwen, Mali, Marta ac Erin a Fred.

2. Y cyngor gorau ges i erioed oedd cyngor John Roberts Williams, cyn- olygydd llachar Y Cymro pan oeddwn in cychwyn ar fy nhaith ym 1964. Mae gen ti ddwy glust ond dim ond un geg oherwydd mae holwr da yn gwrando ddwywaith yn fwy na mae on siarad.

3. Mae rhai o'r caneuon yn mynd â fi ar drên i bentref glan-môr Palavas yn ne Ffrainc. Mi af yno eto ar bererindod i'r fan lle'r oeddwn gydar ferch a'i llygaid glas fel blodaur gog yn Ebrill.