This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Arwyr

  • £8.00
  • £0.00
  • Arwyr
  • ISBN: 9781845276584
  • Daniel Davies
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Dyma nofel ddadlennol a dychanol am rai o'r digwyddiadau a'r arwyr a ffurfiodd ein cenedl, a gwibdaith i'r dyfodol agos lle mae annibyniaeth i Gymru o fewn cyrraedd.

Bywgraffiad Awdur:
Daw Daniel Davies o Lanarth yn wreiddiol ond mae bellach yn byw yn Penrhyn-coch, ger Aberystwyth. Ymysg ei nofelau mae Gwylliaid Glynd?r (2007), Hei-Ho! (2009) ac Allez Les Gallois! (2016). Enillodd ei gyfrol Tair Rheol Anrhefn Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro yn 2011, a daeth Yr Eumenides (cyhoeddwyd 2017) yn agos ir brig yn yr un gystadleuaeth yn 2016.

Gwybodaeth Bellach:
Mae hanes arwyr Cymru yn wybyddus i ni gyd ... ond yw e? Beth oedd ffawd y pedwar a ddychwelodd o Gatraeth yn dilyn cyflafan y Gododdin? Pwy oedd yn gyfrifol am Gyfraith Hywel Dda mewn gwirionedd? Beth oedd cyfrinach llwyddiant y bardd Dafydd ap Gwilym? ... heb sôn am Llywelyn ein Llyw Olaf, William Morgan a Merched Beca ...