This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Bardd Cwsg Arall

  • £8.00
  • £0.00
  • Bardd Cwsg Arall
  • ISBN: 9781845278175
  • Derec Llwyd Morgan
  • Cyhoeddi: Ebrill 2021
  • Fformat: Clawr Meddal, 216x138 mm, 80 tudalen

Cyn dilyn gyrfa fel ysgolhaig, bardd ifanc yn cyfansoddi cerddi llawn bywyd a dychymyg oedd Derec Llwyd Morgan. Yn ei ddyddiau aeddfed, mae'r casgliad cyffrous a bywiog hwn yn dangos fod elfen y bardd yn agos at ei galon ac yn tynnu ar ei egni creadigol o hyd.

Gwybodaeth Bellach:

Cerddi diweddar yw'r mwyafrif o'r cerddi hyn. Mae yma amrywiaeth o fesurau ac arddulliau, ac yng ngeiriau'r bardd ei hun 'gellir dweud bod ynddynt glod, ysmaldod a mwy'.

Mae'n dathlu bywydau cyfeillion a chydweithwyr y mae'n hiraethu ar eu hôl ac mae'n agored a gogleisiol wrth drafod 'y cariad priodasol a'm cynhaliodd gyhyd'. Cynhwysir cerddi cynnes y tad-cu hefyd. Mae ganddo sawl cerdd am fod yng nghwmni Joel, ei ?yr awtistig ei '?yr bach syn hoff'. Drwyddynt, cawn weld awtistiaeth nid fel 'cyflwr' ond fel dawn.

Casgliad cyfoes, cyffrous gan fardd sy'n poeni digon i ddamnio ac yn mwynhau bywyd ddigon i fod yn chwareus.