This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Blwyddyn Gron

  • £12.00
  • £0.00
  • ISBN: 9781845274320
  • Cyhoeddi Hydref 2013 
  • Golygwyd gan Siân Northey
  • Darluniwyd gan Anthony Evans
  • Fformat: Clawr Caled, 223x145 mm, 176 tudalen
Casgliad o gerddi i\'w defnyddio yng nghylch y tymhorau yw hwn. Mynd o ŵyl i ŵyl yw hanes y flwyddyn - ar ôl y Calan, daw Dydd Santes Dwynwen, y Grawys, Gŵyl Ddewi, Sul y Mamau yna\'r Groglith a\'r Pasg. Bydd angen cerdyn neu gyfarfodydd i ddathlu rhai o\'r achlysuron - ac mae dewis o eiriau defnyddiol yn y gyfrol hon.

Bydd thema ‘cariad’ Dydd Santes Dwynwen yn cynnig cerddi addas i’w darllen mewn seremoni briodasol yn ogystal.

Aiff y flwyddyn rhagddi – o Eisteddfod yr Urdd i wyliau’r haf ac i ddathliad cenedlaethol Dydd Glyndŵr. Ar ôl Diolchgarwch bydd Dygwyl y Meirw – ac yma ceir casgliad o gerddi addas i’w darllen mewn angladdau. Wedi hynny, daw Calan Gaeaf a bydd yr Adfent a’r Nadolig yn goleuo dyddiau bach duon y gaeaf yn fuan iawn.

Dyna’r gwyliau – a dyma’r geiriau. Rhowch y geiriau ar waith!