This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Brynhyfryd

  • £8.50
  • £0.00
  • Brynhyfryd
  • ISBN: 9781845277949
  • Lona Patel
  • Cyhoeddi: Tachwedd 2021
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 234 tudalen

Mae Ann yn dechrau ar bennod newydd yn ei bywyd ym Medi 1956 wrth symud o gefn gwlad Pen Ll?n i Fangor i ddilyn cwrs yn y coleg. Caiff lety mewn t? cysurus yn Rhes Brynhyfryd ym Mangor Uchaf - ond yn fuan iawn mae hi'n dechrau teimlo bod rhywbeth yn od yngl?n ag ymddygiad ei landledi, Mrs Powell. A sut mae profiad Ann yn y coleg yn effeithio ar fywyd y Parchedig Prysor Hughes yn 1974?

Bywgraffiad Awdur:

Cafodd Lona Patel ei magu ym Mhen Ll?n, ac ar ôl mynychu Ysgol Botwnnog a'r Coleg Normal ym Mangor, treuliodd gyfnodau yn dysgu yn Sheffield ac ar Ynys Wyth cyn ymfudo i Montréal ac wedyn i Buffalo, Efrog Newydd. Mae bellach wedi ymddeol ac yn rhannu ei hamser rhwng de-ddwyrain Lloegr a'r Rhiw yn Ll?n. Dechreuodd ysgrifennu ar ôl iddi ymddeol, a chyhoeddodd ei nofel gyntaf, Y Weirglodd Wen, yn 2016.

Gwybodaeth Bellach:

Mae Ann yn dechrau ar bennod newydd yn ei bywyd ym Medi 1956 wrth symud o gefn gwlad Pen Ll?n i ddilyn cwrs yn y coleg ym Mangor. Caiff lety mewn t? cysurus yn Rhes Brynhyfryd ym Mangor Uchaf ond yn fuan iawn mae hi'n dechrau teimlo bod rhywbeth yn od yngl?n ag ymddygiad ei landledi, Mrs Powell. A sut mae profiad Ann yn y coleg yn effeithio ar fywyd y Parchedig Prysor Hughes yn 1974?