This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Caeth a Rhydd

  • £9.00
  • £0.00
  • ISBN: 9781845275303
  • Peredur Lynch
  • Cyhoeddi Mawrth 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 80 tudalen
Y casgliad cyntaf o farddoniaeth Peredur Lynch, yn cynnwys cerddi caeth a cherddi yn y wers rydd.

Gwybodaeth Bellach: Peredur Lynch oedd yr ieuengaf erioed i gipio cadair genedlaethol yr Urdd ym Maesteg yn 1979. Bu’n amlwg yn ymrysonau’r Babell Lên yn y degawdau a ddilynodd, cyn ymroi i’w yrfa academaidd lle daeth yn awdurdod ar y traddodiadbarddol ac yn ddarlithydd huawdl a phoblogaidd wrth dderbyn cadair Athro yn yr Ysgol Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r gyfrol hon – y casgliad cyntaf o’i farddoniaeth – yn dangos na fu’i awen yn dawel yng nghanol prysurdeb ei waith bob dydd. Mae’r awen honno yn loyw a chlasurol ond hefyd yn cynnwys y ffraethineb a’r hiwmor sy’n nodweddu cymeriad Peredur ei hun.