This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Cam Arall i'r Gorffennol

  • £8.50
  • £0.00
  • Cam Arall i\'r Gorffennol
  • ISBN: 9781845275679
  • Rhys Mwyn
  • Cyhoeddi Rhagfyr 2016
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm
Yn dilyn llwyddiant ei gyfrol gyntaf yn manylu ar archaeoleg gogledd-orllewin Cymru, dyma archwiliad o safleoedd difyr a dylanwadol gogledd-ddwyrain Cymru a\'r gororau. Fel yn Cam i\'r Gorffennol, mae Rhys yn egluro\'r cyfan mewn arddull sgwrsiol, ddifyr.

Tabl Cynnwys: Yn cynnwys:
1. Enwau Llefydd
2. Beddrod Penywyrlod, Gelligandryll
3. Rhes Gerrig Mynydd Dyfnant
4. Tirlun a Mynwentydd Oes Efydd Brenig a Hiraethog
5. Bryngaer y Breidden
6. Caer Rufeinig Castell Collen, Llandrindod Wells
7. Clawdd Offa
8. Maen Achwyfan / Pilar Eliseg - Meini Cristnogol Cynnar 9. Cestyll Y Tywysogion Cymreig – Ewloe, Dolforwyn
10. Archaeoleg Eglwysi
11. Olion Milwrol
12. Mantell Aur yr Wyddgrug

Bywgraffiad Awdur: Ar ôl dilyn cwrs gradd mewn archaeoleg, bu Rhys Mwyn yn ffigwr amlwg yn y byd pop Cymraeg am ddegawdau, fel aelod o grŵp Yr Anhrefn ac fel rheolwr a hyrwyddwr. Yn ddiweddar, dychwelodd i’r byd archaeloegol ac erbyn hyn mae’n tiwtora ac yn arwain teithiau hanesyddol ledled Cymru. Mae ei golofn wythnosol boblogaidd yn Yr Herald Cymraeg yn adlewyrchu ei ddiddordeb ysol yn y maes.
Mae’n byw yng Nghaernarfon gyda’i wraig a’u dau fab.