This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Cawod Lwch

  • £9.00
  • £0.00
  • Cawod Lwch
  • ISBN: 9781845278045
  • Rhys Iorwerth
  • Cyhoeddi: Tachwedd 2021
  • Darluniwyd gan Geraint Thomas
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 122 tudalen

Casgliad newydd o farddoniaeth gan y bardd Rhys Iorwerth - cerddi'r tridegau, cerddi newid byd - sydd wedi dychwelyd i'w fro enedigol yng Nghaernarfon, wedi pymtheg mlynedd yng Nghaerdydd. 'Plethiad o'r heulog a'r drycinog, y dwys a'r ysgafn, y mawr a'r mân' sydd yma, gyda ffotograffau Geraint Thomas yn lliwio'r cyfan.

Gwybodaeth Bellach:

Casgliad newydd y bardd sydd bob amser yn dal sylwr gynulleidfa mewn ymryson, noson Bragdyr Beirdd neu mewn print. Ymysg y cerddi mae rhai ar thema dychwelyd o Gaerdydd i Gaernarfon; dechrau teulu; yr Ewros (x2) ac ambell daith; cerddi Brexit a Phrydeindod a digwyddiadau cyfoes eraill. Mae Geraint Thomas yn ffotograffydd proffesiynol yn arbenigo mewn golygfeydd a thirluniau ac yn gweithio o Gaernarfon. Dwin trio dweud stori drwy fy lluniau, meddai. Sialens newydd a braf ydi ceisio dal naws cerddi bardd cyfoes fel Rhys Iorwerth drwy lygad y camera. Grisialur teimlad a chadwr eiliad dwin meddwl yn gryfach nag erioed wrth weithio ar y casgliad yma mai dyna ydi gwaith bardd a ffotograffydd.