This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Ceidwad y Mynydd - Atgofion Warden yr Wyddfa

  • £8.50
  • £0.00
  • Ceidwad y Mynydd - Atgofion Warden yr Wyddfa
  • ISBN: 9781845276997
  • Aled Taylor
  • Cyhoeddi Hydref 2019
  • Golygwyd gan Tudur Huws Jones
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 198 tudalen
Cafodd Aled Taylor, neu 'Coch' i'w ffrindiau, ei fagu yng nghysgod Yr Wyddfa, ac mae wedi treulio'i fywyd yn ei warchod. Dyma gyfrol yn cynnwys ei atgofion fel Warden yr Wyddfa ac aelod o Dîm Achub Mynydd Llanberis.

Gwybodaeth Bellach:
Bu Aled 'Còch' Taylor yn aelod o Dîm Achyb Mynydd Llanberis am bron i ddeugain mlynedd, ac yn Warden i Barc Cenedlaethol Eryri am gyfran helaeth oi yrfa. Yr Wyddfa ai chriw oedd ei batsh, a does fawr neb yn adnabod y llethraun well na fo.

Wrth edrych yn ôl dros ei fywyd, mae Aled yn dwyn i gof mor gyntefig oedd yr offer achub cynharaf, a gwaith mor anodd oedd cario cleifion i lawr or mynyddoedd. Cawn gipolwg ar rai or achubiadau syn aros yn ei gof ar gwaith hanfodol syn cael ei wneud gan y Parc Cenedlaethol i sicrhau bod modd i ni i gyd fwynhau cerdded a dringo mynydd uchaf Cymru cyn belled ân bod nin paratoi yn drylwyr cyn cychwyn, wrth gwrs!
Gwnaeth filoedd o gymwynasau a chafodd bleser digymysg ar y llechweddau. Dei Tomos