This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Coblyn o Sioe

  • £9.50
  • £0.00
  • Coblyn o Sioe
  • ISBN: 9781845279066
  • Myfanwy Alexander
  • Cyhoeddi: Gorffennaf 2023
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 406 tudalen

Mae merch yr Arolygydd Daf Dafis yn cystadlu yn Sioe Fawr Llanelwedd efo'i merlen fach, Tanyfoel Tinci Winci... ac mae'n rhaid i rywun gysgu ar Fryn y Ceffylau ar faes y Sioe efo Tinci. Wrth i ddarnau o gorff Joc Jehu, bridiwr ceffylau enwog, gael eu darganfod ar y maes, mae'n rhaid i Daf ymchwilio i hanes cymhleth ei deulu...

Bywgraffiad Awdur:

Magwyd Myfanwy Alexander yng Nghefn Coch yn Sir Drefaldwyn, ac ar ôl byw ym mhob cornel o Brydain dychwelodd i fagu chwech o ferched mewn t? to gwellt ger Llanfair Caereinion. Fel sgwennwr a darlledwr mae wedi cyfrannu i sawl rhaglen radio a theledu, gan gynnwys nifer o raglenni comedi a dychan. Enillodd wobr Sony am y gyfres gomedi The LL Files i Radio Wales yn 1999, a hi yw hanner tîm Cymru ar y Round Britain Quiz ar Radio 4. Cyfieithwyd ei nofel gyntaf, A Oes Heddwas? i'r Saesneg yn 2017.

Gwybodaeth Bellach:

"Dychymyg a hiwmor Myfanwy a bwrlwm y Sioe Fawr gall unrhyw beth ddigwydd!" David Oliver Y bedwaredd nofel yn dilyn hynt a helynt yr heddwas golygus o Faldwyn, Daf Dafis