This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Cofio Dan a Mair

  • £8.00
  • £0.00
  • Cofio Mair Penri a Dan Puw
  • ISBN: 9781845278885
  • Cyhoeddi: Ebrill 2022
  • Golygwyd gan Gwen Edwards
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 150 tudalen

Collwyd dau aelod o gymdeithas y Parc ym Mhenllyn yn 2019; roedd hi'n golled i Gymru gyfan. Cawsai'r ddau eu hurddo â Medal T. H. Parry-Williams yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr anrhydedd uchaf am wasanaeth i ddiwylliant a bro. Mae hyn yn unigryw yn hanes unrhyw bentref arall drwy Gymru.

Gwybodaeth Bellach:

Penderfynwyd cofio am y ddau ar y cyd mewn cyfarfod yn y Parc ddechrau 2020. Y teyrngedau a'r perfformiadau hynny yw sail y gyfrol hon. Yn wahanol i'r arfer, mae'n addas a gweddus cofio am y ddau gyda'i gilydd - maent yn cyfannu cylch o hiwmor, hwyl, dawn ac angerdd mewn meysydd gwahanol sy'n perthyn i'r un diriogaeth.

Wrth ddod allan o effeithiau'r Pandemig, bydd cymunedau ledled Cymru'n gweld colli aelodau gwerthfawr o'u cymdeithas fel hyn wrth fynd ati i sefydlu gweithgareddau cymdeithasol a diwylliannol, fydd o raid yn cynnwys elfennau newydd. Bydd y gyfrol hon am y ddau gymeriad yma yn medru bod yn ysbrydoliaeth.