This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Cofio Ioan

  • £8.50
  • £0.00
  • Cofio Ioan
  • ISBN: 9781845277420
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2020
  • Golygwyd gan Alun Jones
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 210 tudalen

Cofiant i'r cyn-newyddiadurwr a'r golygydd llyfrau uchel ei barch, Ioan Roberts.

Gwybodaeth Bellach: Dyn pobol oedd Ioan a dyn casglu storïau am bobol, ai ffraethineb wrth adrodd yr hanesion hynny a wnâi ei gwmnïaeth mor ddifyr. Wedii golli mor ddisymwth, teimlodd nifer oi gyfeillion ei bod hin addas ac yn bwysig casglur straeon amdano yntau i geisio cau rhywfaint ar y bwlch mawr ar ei ôl.

Ceisiwyd yn y gyfrol i greu darlun mor gynhwysfawr â phosib o Ioan oi blentyndod hyd heddiw.