This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Cwmwl dros y Cwm

  • £5.99
  • £0.00
  • ISBN: 9781845274405
  • Gareth F. Williams
  • Cyhoeddi Medi 2013 
  • Fformat: Clawr Meddal, 200x130 mm, 136 tudalen
Ychydig cyn 8.30 y bore ar y 14 Hydref, 1913 bu farw 439 o ddynion a bechgyn mewn ffrwydrad ofnadwy yng nglofa Senghennydd. Dim ond wyth oed oedd John Williams pan ddaeth o a\'i deulu o un o bentrefi chwareli\'r gogledd i fyw i Senghennydd yng nghymoedd y de. Edrychai ymlaen at ei ben-blwydd yn dair ar ddeg oed, pan fyddai\'n cychwyn gweithio yn y pyllau glo.

Gwybodaeth Bellach:
Nofel hanesyddol gan y nofelydd poblogaidd Gareth F. Williams, yn cynnwys darluniau gan Graham Howells, i gofio am a phortreadu trychineb diwydiannol gwaetha’r 20fed ganrif a ddigwyddodd ym Medi 1913, ond a effeithiodd ar deuluoedd ym mhob rhan o Gymru. Anelir y nofel at ddarllenwyr CA 2 a gwaelod 3.
Mae’r awdur a’r arlunydd yn enillwyr Gwobr Tir na-Og.